KANCELARIA CZYNNA :

Poniedziałek – Piątek 

7:30 -15:30

Wtorek 

8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje osobiście

Wtorek

10:00-16:00

Informacja telefoniczna w

godzinach otwarcia kancelarii

"Lex neminem cogit ad impossibilia"

- prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych

 

INFORMACJE:

  1. Osoby działające w postępowaniu egzekucyjnym bez adwokata lub radcy prawnego, otrzymają stosowne informacje i pomoc w celu prawidłowego wypełnienia lub prawidłowego sporządzenia wniosku egzekucyjnego – nie udzielamy porad prawnych w sprawie egzekucyjnej, ani w innych sprawach.
  2. W kancelarii dostępne są wzory wniosków egzekucyjnych i niektórych innych pism dotyczących postępowania egzekucyjnego.
  3. W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki, komornik sądowy Jacek Zawadzki przyjmuje osobiście interesantów, poza wyznaczonym dniem, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
  4. Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków egzekucyjnych, do naszej kancelarii, drogą elektroniczną poprzez portal E-Sądu - ID naszej kancelarii: 2172
  5. Wierzyciele mogą uzyskać informacje dotyczące spraw egzekucyjnych pod nr tel: (52) 584 93 79   GSM:  (+48) 603 437 088 lub bezpośrednio w kancelarii. 

Przedstawione informacje nie stanowią reklamy, zaproszenia do umowy ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią natomiast informację publiczną o działalności urzędu użyteczności publicznej, zgodną z zasadami przepisów o dostępie do informacji publicznej i zasadami etyki zawodu komornika sądowego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Jacek Zawadzki

ul.Dworcowa 110/401
85-010 Bydgoszcz

tel. 52 581 08 60

e-mail: [email protected]

 

Konto bankowe : BGŻ  94 2030 0045 1110 0000 0394 2530